Plata prin SMS !

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ÎNMATRICULAȚI LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITAT/ STUDENȚILOR ORFANI/ PROVENIȚI DIN CENTRE DE PLASAMENT SAU CARE AU FOST ÎN PLASAMENT LA FAMILIA EXTINSĂ, SUBSTITUTIVĂ SAU LA ASISTENT MATERNALAvând în vedere adresa nr. 694/GP/04.10.2023, comunicată instituțiilor de învățământ superior de către Ministerul Educației, precizăm că începând cu data de 09.10.2023 nu se mai eliberează abonamente cu reducere 90% sau gratuite, după caz, pentru studenți.

Studenții înmatriculati în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat vor achiziționa un titlu de călătorie la tariful aprobat pentru studenți iar decontarea în procent de 90% sau integrală, după caz, se va face de către instituția de învățământ superior de stat pentru fiecare student, în baza documentelor de transport prezentate de aceștia.