Plata prin SMS !

PROGRAMUL DE CIRCULATIE AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUM PENTRU ZILELE DE 23 SI 24.01.2023


Avand in vedere prevederile HG 1555/29.12.2022, zilele de 23 si 24.01.2023 sunt zile cu programe de lucru reduse; in consecinta transportul regulat urban din municipiul Ploiesti se asigura in data de 23 cu program de zi de sambata iar in 24 cu program de zi de duminica.


S.C. TCE S.A. Ploiesti