Plata prin SMS !

ANUNT DE RECRUTARE PENTRU POZITIA DE ADMINISTRATOR NEEXECUTIV, MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C Transport Calatori Express S.A Ploiesti