Plata prin SMS !

IN ATENTIA ELEVILOR CURS DE ZI CU DOMICILIUL SAU RESEDINTA IN MUNICIPIUL PLOIESTI,
BENEFICIARI DE ABONAMENT NOMINAL LUNAR GRATUIT 100% VALABIL PE TOATE LINIILEIncepand cu data de 18.10.2017 conform HCL nr.354/18.10.2017, elevii curs de zi cu domiciliul sau resedinta in municipiul Ploiesti, beneficiaza de abonament nominal lunar gratuit 100%, valabil pe toate liniile.
Actele necesare eliberarii abonamentului nominal lunar gratuit se depun o singura data, ulterior abonamentul gratuit se va elibera doar in baza legitimatiei pentru abonament.

Documente necesare:
Pentru elev mai mic de 18 ani:
-Cerere pentru eliberarea abonamentului gratuit/Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php; Download
-Declaratie pe propria raspundere privind venitul lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 2364 lei net, data si semnata de parinti/tutori - formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php;Download
-Legitimatia pentru abonament;
-CI elev cu varsta de peste 14 ani - original si copie;
-BI/CI parinte / tutore - original si copie;
-Certificat de nastere - original si copie, pentru copiii sub 14 ani;
-Copie document din care rezulta calitatea de tutore, dupa caz;
-Adeverinte care sa ateste ca veniturile pe membru de familie nu depasesc suma de 2364 lei net pe luna.

Pentru elev mai mare de 18 ani:
-Cerere pentru eliberarea abonamentului gratuit / Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php;Download
-Declaratie pe propria raspundere privind venitul lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 2364 lei net, data si semnata de parinti / tutori - formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php;Download
-Legitimatia pentru abonament;
-CI elev beneficiar - original si copie;
-Copie document din care rezulta calitatea de parinte / tutore, dupa caz;
-Adeverinte care sa ateste ca veniturile pe membru de familie nu depasesc suma de 2364 lei net pe luna.


S.C. T.C.E. S.A.PLOIESTI