Plata prin SMS !

IN ATENTIA PENSIONARILOR SI PERSOANELOR CU VARSTA DE PESTE 65 ANI FEMEI/ 70 DE ANI BARBATI, FARA VENITURI

VA RUGAM SA VERIFICATI:
-CULOAREA AUTORIZATIEI SA FIE GALBENA;
-TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA AUTORIZATIEI DE CALATORIE GRATUITA SUNT:
-PENTRU PENSIONARI:
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU DETIN sI ALTE VENITURI CARE SA DEPASEASCA LIMITA DE ACORDARE A GRATUITATII;
DECIZIE DE PENSIONARE/ CUPON PENSIE DIN LUNA ANTERIOARA SOLICITARII AUTORIZATIEI DE CALATORIE GRATUITA, ORIGINAL SI COPIE;
BULETIN / CARTE DE IDENTITATE, ORIGINAL SI COPIE

AUTORIZATIILE DE CALATORIE PENTRU PENSIONARI SE POT ELIBERA DE LA ORICE TONETA A SOCIETATII, INCLUSIV DE LA CASIERIA TCE DIN STRADA GAGENI, NR.88.

-PENTRU PERSOANE CU VARSTE DE PESTE 65 ANI FEMEI/ 70 DE ANI BARBATI, FARA VENITURI:
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU DETIN VENITURI SAU ALTE DREPTURI BANESTI;
BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE;

AUTORIZATIILE DE CALATORIE PENTRU PERSOANE SE POT ELIBERA DOAR DE LA SEDIUL SOCIETATII DIN STRADA GAGENI, NR.88-CASIERIA COLECTOARE.

ATENTIE :
-Pensionarii si persoanele fara venituri beneficiaza de aceste autorizatii numai daca au domiciliul in Municipiul Ploiesti;
-Beneficiaza de acest drept numai pensionarii cu pensie pana la 2100 lei inclusiv.


S.C. T.C.E. S.A.PLOIESTI