Plata prin SMS !

"SCRISOAREA DE ASTEPTARI A AUTORITATII PUBLICE TUTELARE PENTRU SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI"