Plata prin SMS !

BIBLIOGRAFIA SI CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:


1. CONTROLOR LEGITIMATII DE CALATORIE

BIBLIOGRAFIA

•O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Ploiesti nr. 433 / 25.11.2015 privind aprobarea Regulamentului privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la transportul public de persoane în municipiul Ploiesti (www.ploiesti.ro Consiliul Local / Hotarari Consiliul Local / Lista hotarari / 25 noiembrie 2015);
•Traseele si rutele traseelor aferente retelei de transport ale S.C. TCE S.A. Ploiesti (www.ratph.ro Informatii / lista trasee, Informatii / rute trasee );
•Tarife la transportul public de calatori în municipiul Ploiesti (www.ratph.ro Informatii / tarife bilete si abonamente).

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Data limita si ora pentru depunerea dosarelor de concurs: 15.12.2015 ora 12:00 - Sediul societatii/Serv. Resurse Umane;
Verificarea si certificarea documentelor depuse în dosar: pe parcursul depunerii - Sediul societatii - Serv. Resurse Umane;
Afisarea programarii candidatilor la interviu: 16.12.2015 - Sediul societatii/Registratura;
Sustinerea interviului: 17.12.2015 – 18.12.2015, începand cu ora 9:00 - Sediul societatii - Comisia de concurs:
Afisarea Listei candidatilor selectati în urma interviului în vederea prezentarii la proba scrisa: 21.12.2015 - Sediul societatii/Registratura;
Sustinerea probei scrise privind testarea cunostintelor teoretice si testarea psihologica: 22.12.2015 Sediul societatii - Comisia de concurs;
Afisarea rezultatelor si a candidatilor declarati admisi: 28.12.2015 - Sediul societatii - Comisia de concurs;
Data limita si ora pentru depunerea contestatiilor: 29.12.2015 ora 14:00 - Sediul societatii/Registratura;
Analizarea constestatiilor depuse si anuntarea rezultatelor constestatiilor: 04.01.2016 - Sediul societatii - Comisia de solutionare a contestatiilor;
Anuntarea rezultatelor finale: 05.01.2016 - Sediul societatii/Registratura.

NOTA 1:
Pentru a putea fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 60 puncte (din maxim 100) la proba scrisa privind cunostintele teoretice de specialitate si minim calificativul „mediu” la testarea psihologica.2. CASIER TONETA

BIBLIOGRAFIA

•Legea nr. 22 / 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
•Decretul nr. 209 / 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
•Traseele si rutele traseelor aferente retelei de transport ale S.C. TCE S.A. Ploiesti (www.ratph.ro Informatii/lista trasee, Informatii/rute trasee );
•Tarife la transportul public de calatori în municipiul Ploiesti (www.ratph.ro Informatii/tarife bilete si abonamente).

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Data limita si ora pentru depunerea dosarelor de concurs: 15.12.2015 ora 12:00 - Sediul societatii - Serv. Resurse Umane;
Verificarea si certificarea documentelor depuse în dosar: pe parcursul depunerii - Sediul societatii - Serv. Resurse Umane;
Afisarea programarii candidatilor la interviu: 16.12.2015 - Sediul societatii/Registratura;
Sustinerea interviului: 17.12.2015 – 18.12.2015, începand cu ora 9:00 - Sediul societatii - Comisia de concurs;
Afisarea Listei candidatilor selectati în urma interviului în vederea prezentarii la proba scrisa: 21.12.2015 - Sediul societatii/Registratura;
Sustinerea probei scrise privind testarea cunostintelor teoretice: 23.12.2015 - Sediul societatii - Comisia de concurs;
Afisarea rezultatelor si a candidatilor declarati admisi: 28.12.2015 - Sediul societatii - Comisia de concurs;
Data limita si ora pentru depunerea contestatiilor: 29.12.2015 ora 14:00 - Sediul societatii/Registratura;
Analizarea constestatiilor depuse si anuntarea rezultatelor constestatiilor: 04.01.2016 - Sediul societatii - Comisia de solutionare a contestatiilor;
Anuntarea rezultatelor finale: 05.01.2016 - Sediul societatii/Registratura.

NOTA 2:
Pentru a putea fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 60 puncte (din maxim 100) la proba scrisa privind cunostintele teoretice de specialitate.