Plata prin SMS !

ANUNT ANGAJARE

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti organizeaza, la sediul societatii din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de mecanic auto, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul sectiei Intretinere si Reparatii Auto, dupa cum urmeaza:

Conditii de ocupare post :
- studii medii/scoala profesionala;
- certificat calificare profesionala mecanic auto;
- experienta in meseria de mecanic auto minim 5 ani in ultimii 10 ani lucrati;
- apt lucru la inaltime;
- apt medical si psihologic pentru meseria de mecanic auto.

Probe stabilite pentru concurs:
- interviu: in data 04.11.2015, incepand cu ora 10:00;
- candidatii selectati in urma interviului vor sustine o proba scrisa privind testarea cunostintelor teoretice de mecanica auto in data de 06.11.2015 si o proba practica in data de 09.11.2015 ;

Cei interesati vor depune la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti Serviciul Resurse Umane, pana la data de 30.10.2015, ora 11:00 dosarul de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere pentru participarea la concurs;
- Curriculum vitae;
- Copii ale actelor de studii;
- Copia carnetului de munca si /sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in meseria de mecanic auto;
- Referinte de la locurile de munca anterioare;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Copie act identitate.

Copiile actelor prezentate vor fi insotite de original in vederea certificarii de catre Serviciul Resurse Umane.
Informatii suplimentare: Serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543751, int. 240.