Plata prin SMS !

IN ATENTIA ELEVILOR CU DOMICILIUL STABIL IN ORASUL PLOIESTI

Odata cu inceperea noului an scolar, S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. Ploiesti actioneaza pentru inoirea AUTORIZATIILOR DE CALATORIE GRATUITA pentru ELEVII LA CURSURI DE ZI SI CU DOMICILIUL STABIL IN PLOIESTI, avand in vedere ca autorizatiile emise au termenul de valabilitate 31.12.2015.

Pentru operativitate si evitarea aglomerarii punctelor de vanzare a biletelor si abonamentelor, S.C. TCE S.A. Ploiesti mentine colaborarea cu unitatile de invatamant, astfel incat elevii beneficiari sa poata intra in posesia noilor autorizatii.

In sensul celor de mai sus, facem apel la toti elevii vizati sa se adreseze unitatilor scolare ale caror cursuri le frecventeaza.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII AUTORIZATIILOR DE CALATORIE GRATUITA PENTRU ELEVI cu valabilitate pana la 31.12.2015.

•Pentru elevii cu varsta pana la 14 ani:
-Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei, completata si semnata de catre parinte/tutore, dupa caz.
-Certificat nastere elev – copie.
-Act de identitate al unuia dintre parinti sau al tutorelui – copie.
-Document din care sa rezulte calitatea (dupa caz) – copie.

•Pentru elevii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani:
-Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei, completata si semnata de catre parinte / tutore, dupa caz.
-Act indentitate elev – copie.
-Act de identitate al unuia dintre parinti sau tutorelui – copie.
-Document din care sa rezulte calitatea de tutore (dupa caz) – copie.

•Pentru elevii cu varsta peste 18 ani:
-Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei, completa si semnata de catre elev in nume propriu.
-Act identitate – copie.

Cererile impreuna cu copiile actelor de indentitate vor fi insotite de adeverinta pentru confirmarea calitatii de elev la curs de zi, eliberata colectiv de unitatile scolare.

Elevii care nu au fost trecuti pe adeverinta colectiva de catre unitatea de invatamant se pot prezenta la Casieria Colectoare – sediu TCE avand asupra lor documentele necesare eliberarii autorizatiei precizate mai sus insotite de copie carnet elev vizat la zi care atesta calitatea de elev la curs de zi sau adeverinta de elev din cuprinsul cererii sau adeverinta elev individuala.

CONDUCEREA TCE PLOIESTI