Plata prin SMS !

ANUNT ANGAJARE

S.C. Transport Calatori Express S.A Ploiesti organizeaza, la sediul societatii din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, in perioada 24.03.2015 26.03.2015, concurs pentru ocuparea pe baza de contract individual de munca cu durata nedeterminata a urmatoarelor posturi:

1. Expert achizitii publice (in cadrul biroului Achizitii Publice): 1 post
Conditii de ocupare :
-studii superioare tehnice / economice;
-cunoasterea legislatiei aplicabila in domeniul achizitiilor publice ;
-cunostinte avansate privind utilizarea Microsoft Office;
-cunoasterea aplicatiei electronice SEAP;
-abilitati de comunicare, capacitate de sinteza, capacitate de lucru in echipa.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu: in data 24.03.2015, ora 8:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba scrisa si proba practica privind utilizarea tehnicii de calcul in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


2. Specialist resurse umane (in cadrul serviciului Resurse Umane): 1 post
Conditii de ocupare:
-studii superioare economice / juridice / psihologice / tehnice;
-cunostinte privind legislatia muncii si cunostinte de resurse umane;
-abilitati de comunicare, tact, diplomatie, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii;
-cunostinte avansate privind utilizarea Microsoft Office.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu: in data 24.03.2015, ora 9:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba scrisa si proba practica privind utilizarea tehnicii de calcul in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


3. Economist (in cadrul serviciului Resurse Umane): 1 post
Conditii de ocupare :
-studii superioare economice;
-cunostinte privind legislatia muncii, cunostinte privind formarea profesionala si organizarea muncii, cunostinte de statistica;
-abilitati de comunicare, tact, diplomatie, capacitate de lucru in echipa, capacitate de sinteza;
-cunostinte avansate privind utilizarea Microsoft Office.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu : in data 24.03.2015, ora 9:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba scrisa si proba practica privind utilizarea tehnicii de calcul in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


4. Electronist (in cadrul serviciului Tehnologia Informatiei): 1 post
Conditii de ocupare :
-studii medii;
-calificare in meseria de electronist;
-cunostinte avansate privind operare PC (hardware si software);
-apt medical si psihologic pentru lucru la inaltime.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu : in data 24.03.2015, ora 11:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba practica si teoretica in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


5. Electrician (in cadrul sectiei Transport Electric): 2 posturi
Conditii de ocupare :
-studii medii;
-calificare in domeniul postului;;
-cunostinte privind exploatarea si intretinerea statiilor electrice
-apt medical si psihologic pentru lucru in ture de noapte.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu : in data 24.03.2015, ora 12:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba practica in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


6. Electrician (in cadrul sectiei Transport Electric mentenanta mijloace transport electrice): 2 posturi
Conditii de ocupare :
-studii medii;
-calificare in domeniul postului;
-cunostinte de electronica;
-apt medical si psihologic pentru lucru la inaltime si ture de noapte.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu : in data 24.03.2015, ora 12:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba practica in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


7. Electrician auto (in cadrul sectiei intretinere si Reparatii Auto): 2 posturi
Conditii de ocupare:
-studii medii;
-calificare in domeniul postului.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu: in data 24.03.2015, ora 12:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba practica in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


8. Lacatus mecanic (in cadrul sectiei intretinere si Reparatii Auto atelier tinichigerie): 1 post
Conditii de ocupare :
-studii medii;
-calificare in domeniul postului;
-apt medical si psihologic pentru lucru la inaltime .

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu : in data 24.03.2015, ora 13:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba practica in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


9. Confectioner textile (in cadrul sectiei intretinere si Reparatii Auto): 1 post
Conditii de ocupare:
-studii medii;
-calificare in domeniul postului.

Probe stabilite pentru concurs:
-interviu : in data 24.03.2015, ora 13:00;
-candidatii selectati in urma interviului vor sustine proba practica in data de 26.03.2015, incepand cu ora 8:00.


Tematica si bibliografia se gasesc pe site ul societatii www.ratph.ro, sectiunea "Ultima ora" sau la sediul societatii serviciul Resurse Umane.

Cei interesati vor depune la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti - Registratura, pana la data de 20.03.2015, ora 11:00 urmatoarele documente:
-Cerere pentru participarea la concurs cu specificarea postului pentru care se opteaza;
-Curriculum vitae;
-Copii ale actelor de studii si de calificare cf. cerintelor postului;
-Copie act identitate;
-Cazier judiciar - numai pentru posturile de la serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare: Serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543751, int. 240.