Plata prin SMS !

ANUNT privind data si ora la care se va desfasura procedura de Evaluare–interviu a candidatilor la functiile de membrii in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. declarati eligibili/admisi ca urmare a derularii Procedurii de Selectie.

Ec. Tanase Ana Maria Carmen–expert independent persoana fizica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carei servicii au fost contractate de Municipiul Ploiesti, in calitate de autoritate publica tutelara prin Contractul inregistrat cu nr. 21264/20.11.2014, in conformitate cu art. 29 alin. 5 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare pentru initierea si derularea procedurii de Selectie a candidatilor pentru 5 functii de Administratori in Consiliul de Administratie al S.C. Transport Calatori Express SA;
stabileste:
Procedura de Evaluare-interviu a candidatilor declarati eligibili /admisi ca urmare a derularii procedurii de Selectie se va desfasura in data de 19 decembrie 2014, ora 8:30, la sediul S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, judetul Prahova.
Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A., cu 15 minute inainte de inceperea interviului, avand asupra lor actul de identitate.