Plata prin SMS !

ANUNT PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR
pentru evaluarea/selectia in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In urma derularii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor ce urmeaza a fi propusi de Municipiul Ploiesti, autoritate publica tutelara, pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, s-a decis:
Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor:

1. MASELUSA MARIUS: ELIGIBIL-ADMIS;
2. IACOB OANA CRISTINA: ELIGIBIL-ADMIS;
3. GORNEANU VIOLETA: ELIGIBIL-ADMIS;
4. RADU AURELIAN: ELIGIBIL-ADMIS;
5. ANGHEL PAUL: ELIGIBIL-ADMIS;
6. IORDACHE MARIAN: ELIGIBIL-ADMIS;
7. IONICA ION: ELIGIBIL-ADMIS.

Candidatii pentru functiile de membrii ai Consiliului de Administratie, declarati eligibili-admisi in cadrul prezentei proceduri de Selectie, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala avand in vedere competentele prevazute de art. 3 punctul 2 alin. b din OUG nr. 109/2011, sunt propusi de catre Municipiul Ploiesti, in calitate de autoritate publica tutelara, membrilor Adunarii Generale a Actionarilor a societatii pentru derularea procedurii de evaluare in vederea desemnarii.

Anuntul privind data si ora la care se va desfasura procedura de Evaluare a candidatilor vor fi afisate pe site-ul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti.