Plata prin SMS !

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de PRIMITOR DISTRIBUITOR


I) TEMATICA:
1) Notiunea de gestionar: definitie si conditii privind angajarea gestionarilor.
2) Garantii.
3) Raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, civila sau penala dupa caz pentru incalcarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor.
4) Principalele masuri organizatorice care trebuie luate in timpul inventarierii patrimoniului.
5) Drepturi si obligatii in legatura cu primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor din magazie.
6) Nota de receptie si constatare diferente. Scopul si modalitatea de intocmire, circuitul documentului.
7) Fisa de magazie. Scopul si modalitatea de intocmire, circuitul documentului.

II) BIBLIOGRAFIA:
1) Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice.
2) Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
3) Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile;