Plata prin SMS !

Anunt angajare vopsitor auto si primitor sistribuitor

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti organizeaza, la sediul societatii din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, concurs pentru ocuparea pe baza de contract individual de munca cu durata nedeterminata a urmatoarelor posturi:
1. Vopsitor auto: 2 posturi
- interviu: in data 16.12.2014, ora 12:00;
- candidatii selectati in urma interviului vor sustine o proba de lucru de 5 zile lucratoare.

Conditii de ocupare:
- studii generale/medii ;
- certificat de calificare profesionala – vopsitor auto/tinichigiu vopsitor auto ;
- disponibilitate de lucru la inaltime.

2. Primitor distribuitor (magazie): 1 post
- interviu: in data 16.12.2014, ora 13:00;
- candidatii selectati in urma interviului vor sustine o proba scrisa in data de 18.12.2014.

Conditii de ocupare:
- studii medii;
- varsta minima de 21 de ani;
- fara cazier juridiciar;
- experienta pe functii gestionare constituie avantaj;
Tematica si bibliografia se gasesc pe site – ul societatii www.ratph.ro, sectiunea „ Ultima ora” sau de la sediul societatii.

Cererile pentru participarea la concurs, insotite de CV, actele de studii si de calificare, cazier judiciar (numai pentru primitor-distribuitor) se vor depune la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti - Registratura, pana la data de 12.12.2014, ora 12:00 .
Informatii suplimentare: Serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543751, int. 240.