Plata prin SMS !

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEsTI, in conformitate cu O.U.G. Nr. 109/2011, anunta inceperea procesului de evaluare/selectie pentru functia de Director Financiar al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI:

1.Conditiile care trebuie indeplinite de candidati pentru functia de Director Financiar:
- persoana care potrivit legii nu este declarata inapta sau a fost condamnata potrivit prevederilor art.6 din O.U.G. 109/2011, dovada facându-se prin cazier judiciar;
- studii superioare economice financiar- contabile( finante-contabilitate) de lunga durata;
- sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facându-se prin adeverinta eliberata de catre medicul de familie;
- sa nu fi fost sanctionati pentru acte de concurenta neloiala, dovada facându-se pe baza declaratiei scrise pe propria raspundere;
- sa nu fi fost sanctionati pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal, dovada facându-se pe baza declaratiei scrise pe propria raspundere;
- experienta de minim 8 ani in activitatea financiar -contabila, specific activitatii de finante-contabilitate ce se deruleaza la nivelul regiei, a unor interprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a regiei autonome, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat.

2. Criterii de evaluare /selectie a candidatilor pentru functia de Director Financiar:
- experienta de minim 8 ani in activitatea financiar -contabila, specific activitatii de finante-contabilitate ce se deruleaza la nivelul regiei, a unor interprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a regiei autonome, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat.
- abilitati manageriale;
- capacitate de analiza si sinteza;
- abilitati de comunicare;
- capacitate de luare a deciziilor.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii pentru functia de director financiar:
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae in format Europass;
- cazier judiciar;
- copie carnet de munca,din care sa reiasa o vechime de minim 8 ani in activitatea financiar -contabila, specific activitatii de finante-contabilitate ce se deruleaza la nivelul regiei, a unor interprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a regiei autonome, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat.
- diploma de studii superioare economice financiar-contabile (finante-contabilitate)de lunga durata, in copie legalizata;
- copie dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
- declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal;
- declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati pentru acte de concurenta neloiala.
Optional- calitatea de expert-contabil, constituie un avantaj;

Candidaturile si documentele solicitate se depun pâna la data de 02.11.2012, inclusiv, ora 13:00, in programul de lucru ( luni- joi : 08:00-15:30, vineri : 08:00-13:00 ), la Registratura REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC , din strada Gageni 88, Ploiesti. Acestea vor fi prezentate in plic inchis si sigilat, pe care va fi mentionat numarul de inregistrare, data si ora depunerii la registratura. Plicul va avea mentionat ,,Candidatura pentru Director Financiar al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI”.
La data de 06.11.2012, orele 16:30, se va aplica procedura de selectie si de evaluare pentru postul de Director Financiar al R.A.T.P. PLOIESTI.

Doar candidatii eligibili vor fi contactati.Conducerea R.A.T..P. PLOIESTI