Plata prin SMS !

ANUNT DE SELECTIE PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL R.A.T.P. PLOIESTI

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI, in conformitate cu O.U.G. Nr. 109/2011, anunta inceperea procesului de evaluare/selectie pentru functia de director general al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI:

1. Conditiile care trebuie indeplinite de candidati pentru functia de director general:
- persoana care potrivit legii nu este declarata inapta sau a fost condamnata potrivit prevederilor art.6 din O.U.G. 109/2011, dovada facandu-se prin cazier judiciar;
- studii superioare;
- sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta eliberata de catre policlinica in raza careia se afla domiciliul;
- sa nu fi fost sanctionati pentru acte de concurenta neloiala, dovada facandu-se pe baza declaratiei scrise pe propria raspundere;
- sa nu fi fost sanctionati pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal, dovada facandu-se pe baza declaratiei scrise pe propria raspundere;
- experienta relevanta in activitatea de conducere a regiei, a unor interprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a regiei autonome, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat.

2. Criterii de evaluare /selectie a candidatilor pentru functia de director general:
- experienta de minim 5 ani, relevanta in managementul activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori a unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al R.A.T.P. Ploiesti, inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat;
- abilitati manageriale;
- capacitate de analiza si sinteza;
- abilitati de comunicare;
- capacitate de luare a deciziilor.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii pentru functia de director general:
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae in format Europass;
- cazier judiciar;
- copie carnet de munca;
- diploma de studii superioare, in copie legalizata;
- copie dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
- adeverinta medicala;
-declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal;
- declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati pentru acte de concurenta neloiala.

Candidaturile si documentele solicitate se depun pana la data de 30.08.2012, inclusiv, ora 11:00, in programul de lucru ( luni- joi: 08:00-15:30, vineri: 08:00-13:00 ), la Registratura REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI, din strada Gageni 88, Ploiesti. Acestea vor fi prezentate in plic inchis si sigilat, pe care va fi mentionat numarul de inregistrare, data si ora depunerii la registratura. Plicul va avea mentionat "Candidatura pentru director general al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIESTI".

La data de 30.08.2012, orele 16:30, se va aplica procedura de selectie si de evaluare pentru postul de director general al R.A.T.P. PLOIESTI.

Doar candidatii eligibili vor fi contactati.


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.T.P. PLOIESTI