Plata prin SMS !

IN ATENTIA CANDIDATILOR PENTRU MEMBRII CONSILII DE ADMINISTRATIEConsiliul Local al Municipiului Ploiesti in calitate de autoritate tutelara, potrivit Hotararii Consiliului Local nr.260/2012 si in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, anunta prelungirea perioadei procesului de evaluare/selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti astfel :
Candidaturile si documentele solicitate conform anuntului anterior, se depun pana la data de 02.08.2012, ora limita de depunere 12:00 la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Palatul Administrativ, B-dul Republicii, nr. 2, parter, camera 69 in plic inchis si sigilat unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.
Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru membru Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de ... – art.5, alin. 2, lit. ...’’ precum si numele si prenumele.
Evaluarea candidatilor se va desfasura in data de 03.08.2012 la sediul Primariei Municipiului Ploiesti. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.