ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: PIESE AUTOBUZ BMC


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese autobuz BMC;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 04.10.2021, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire accesand urmatorul link, https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/c-notice/v2/view/100126924, anunt de participare nr. CN1034341/01.09.2021.

Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.