ANUNT DE PUBLICITATE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: SISTEM DE AUTOMATIZARE MONITORIZARE SI CONTROL – STATII DE REDRESARE


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Sistem de automatizare monitorizare si control – statii de redresare – 3 buc;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 22.09.2021, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire accesand urmatorul link: https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/c-notice/v2/view/100091604, anuntul de participare nr.SCN1091848/26.08.2021.

Relatii: tel: 0244.543.751, int.122, 0760.242.155; fax: 0244/513.228, constantin.scraba@ratph.ro