ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: UNSORI


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: UNSORI;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata ;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 25.05.2021, ora 15:00;

Numar anunt publicat in SEAP: SCN1085868/14.05.2021;

Rel: Tel.0760242552, 0244543001, email: edwin.dumitriu.ratp@gmail.com