ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: Anvelope Troleibuz Neoplan, Autobuz BMC, Autobuz MAN, Autobuz Isuzu

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Anvelope Troleibuz Neoplan, Autobuz BMC, Autobuz MAN, Autobuz Isuzu

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 06.05.2021, ora 15.00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire accesand urmatorul link https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100128009 , anuntul de participare simplificat nr. SCN1084745/19.04.2021.

Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.