ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: ULEIURI SI UNSORI.

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ULEIURI SI UNSORI
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata
Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 05.03.2021, ora 15.00
Numar anunt publicat in SEAP: SCN1082225/19.02.2021
Rel: Tel.0760242552, 0244543001, email: edwin.dumitriu.ratp@gmail.com

Cu stima,
Edwin Dumitriu,
Expert Achizitii Publice
Biroul Achizitii - Aprovizionare - Depozite
SC.Transport Calatori Express SA Ploiesti
Tel: 0244543001,0760242552