ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA SERVICIULUI: "Revizie intrerupatori statii redresare retea alimentare Tramvaie"


Achizitia prin selectie de oferte privind serviciul de: Revizie intrerupatori 20KV statii redresare retea alimentare Tramvaie - 12 buc.
Cod CPV- 50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2);
Valoarea estimata fara TVA: 60.000,00 RON;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor este: 13.11.2020.

Conditii participare: Ofertantul trebuie sa detina atestare in vederea executarii lucrarilor la instalatiile electrice de medie tensiune

Informatii suplimentare:
Pentru detalii referitoare la depunerea ofertelor, va rugam sa contactati Serviciul Achizitii, persoana de contact - Cristina Anghel, telefon 0244 543001; 0760242545; fax 0244 513228