ANUNT DE PUBLICITATE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: Piese de schimb pentru troleibuze NEOPLAN N6121

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru troleibuze NEOPLAN N6121;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 28.04.2020, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire accesand urmatorul link: https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/c-notice/v2/view/100091604
Anuntul de Participare nr. CN1020114/27.03.2020.

Relatii: tel: 0244.543.751, int.122, 0760.242.155; fax: 0244/513.228, constantin.scraba@ratph.ro