ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE ASIGURARI


Natura serviciilor care se vor achizitiona: Servicii de Asigurari RCA, CASCO si asigurare calatori;
(asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie RCA, asigurare CASCO pentru autovehicule, asigurare calatori)

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata;

Data limita pentru depunerea ofertelor în SICAP este: 24.02.2020, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. SCN 1062976/12.02.2020

Relatii suplimentare: Tel:0244-543.751, int.122, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, cristina.anghel@ratph.ro tel.: 0760242545.