ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: GAZ PETROL LICHEFIAT (GPL)


Natura produselor care se vor achizitiona: GAZ PETROL LICHEFIAT (GPL)

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata

Data limita pentru depunerea ofertelor în SICAP este: 26.11.2019, ora 15.00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. SCN 1058490/14.11.2019

Relatii suplimentare: Tel:0244-543.751, int.122, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, cristina.anghel@ratph.ro