ANUNT DE PUBLICITATE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE PRODUSE: Bandaje pentru tramvai TATRA KT4D


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Bandaje pentru tramvai TATRA KT4D
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cumparari directe
Numar anunt publicat in SICAP: ADV110112, din data de 05.09.2019.
Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 27.05.2019, ora 15:00;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 13.09.2019.

Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedură pentru atribuirea contractului de prestări servicii vor transmite formularul de ofertă la adresa de e-mail: edwin.dumitriu.ratph@gmail.ro și vor posta în SICAP oferta financiară.