ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: PIESE AUTOBUZ BMC


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese autobuz BMC;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 10.05.2019, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire accesand urmatorul link- https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/contract-notices/list/2/0, anuntul de participare nr. CN1010459/03.04.2019.

Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, e-mail:veronica.lungu@ratph.ro.