ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: FURNIZARE ANVELOPE TROLEIBUZ NEOPLAN, REMORCHER, MACARA TELEMAC, BULDOEXCAVATOR

Natura produselor ce se vor achizitiona: ANVELOPE PENTRU TROLEIBUZ NEOPLAN, REMORCHER, MACARA TELEMAC, BULDOEXCAVATOR

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP(SICAP): 17.12.2018, ora 15.00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire accesand urmatorul link- https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/contract-notices/list/17/0,
anuntul de participare simplificat nr. SCN1029096
Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.