ANUNT DE PUBLICITATE PENTRU ACHIZItIA PUBLICA DE SERVICII: Reparat/reconditionat pompa de injectie pentru autobuze Man SL223, cu piesa veche la schimb.


Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie directa la entitatea contractanta;

Cantitatea estimata: 10 buc. (comanda de livrare se va stabili in functie de necesitati);

Data limita pentru depunerea ofertelor in SICAP: 15.11.2018;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de publicitate nr. ADV1046970 / 06.11.2018.

Rel: Tel:0244-543.751, int. 122, 0244-543.001; Fax: 0244/513.228, cristina.anghel@ratph.ro.