Anunt de participare pentru achizitie publica de produse : PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE ISUZU MD 22 B

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona Piese de schimb pentru autobuze ISUZU
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului Licitatie deschisa online
Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 10.09.2018 ora 15:00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare sectoriale nr. 1003074/07.08.2018
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro