ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: FURNIZARE GAZ PETROL LICHEFIAT (GPL)Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: GAZ PETROL LICHEFIAT (GPL);

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 23.08.2018, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. SCN1009992/07.08.2018
Rel: Tel:0244-543.751, int.122, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, cristina.anghel@ratph.ro.


S.C. TCE Ploiesti S.A.