ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DE MACAZ ELECTRIC


Achizitia prin selectie de oferte privind: furnizarea unui macaz electric iesire la dreapta (sistem compet, macaz + incrucisari + tije);
Cod CPV-31224000-2 Conexiuni si elemente de contact (Rev.2);
Valoarea estimata fara TVA: 12.500,00 RON;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 26.07.2018.

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de furnizare vor transmite oferta la adresa de e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.
Atribuirea se va realiza prin mijloace electronice, respectiv oferta de pret sa fie transmisa si in SICAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) pana la data de 26.07.2018.

Informatii suplimentare:
Pentru detalii referitoare la depunerea ofertelor, va rugam sa contactati Serviciul de Achizitii, telefon 0244 543 751, int. 111, 0244 543 001, fax 0244 513 228, persoana de contact Mihaela Bitica.
Pentru detalii si clarificari tehnice - persoana de contact - Caravia Daniel, telefon: 0760 242 260.