ANUNT DE PUBLICITATE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII: Serviciu de revizie a unui transformator 20Kv/0,4 Kv de tipul TTU 8761.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cumparari directe

Numar anunt publicat in SICAP: ADV1023497, din data de 11.07.2018.

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 27.07.2018.

Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de prestari servicii vor transmite formularul de oferta la adresa de e-mail: veronica.lungu@ratph.ro si vor posta in SICAP oferta financiara.

Pentru detalii si clarificari tehnice - persoana de contact- Caravia Daniel, telefon- 0760.242.260