ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: BANDAJE TRAMVAI TATRA


Achizitia prin selectie de oferte privind: furnizarea a 80 de bucati de "Bandaje pentru tramvai TATRA KT4D", Cod CPV-34631000-9;

Valoarea estimata fara TVA: 120.000,00 RON;

Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 20.06.2018.

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de furnizare vor transmite documentele de calificare si formularul nr.2 de oferta la adresa de e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.

Atribuirea se va realiza prin mijloace electronice, respectiv oferta de pret sa fie transmisa si in SICAP (sistemul electronic de achizitii publice) pana la data de 20.06.2018.

Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.