ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: FURNIZARE ANVELOPE PENTRU AUTOBUZE MAN SI BMCNatura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ANVELOPE PENTRU AUTOBUZE MAN SI BMC;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 12.06.2018, ora 15:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr.SCN1002454/23.05.2018.
Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.