ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DE - PIESE SCHIMB NEOPLAN N6121.

Natura achizitiei: FURNIZARE PIESE SCHIMB NEOPLAN N6121.
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online.
Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 14.05.2018, ora 16:00.
Operatorii economici interesati de a participa la licitatie, pot obtine documentatia de atribuire accesand adresa: www.e-licitatie.ro, anuntul de participare (sectoriale) nr. 184244/04.04.2018.
Persoana de contact: Constantin Scraba, tel. 0760.242.155, e-mail: constantin.scraba@ratph.ro,Tel. 0244.543.751 int. 122.