ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: PIESE AUTOBUZ BMC

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese autobuz BMC;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 23.04.2018, ora 16:00;

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr.183579/19.03.2018
Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.