ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DE ENERGIE ELECTRICA


Natura achizitiei: ENERGIE ELECTRICA medie tensiune (MT) - 6450 MWh, si ENERGIE ELECTRICA jaoasa tensiune (JT) - 550 MWh;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 20.04.2018, ora 16:00;

Operatorii economici interesati de a participa la licitatie, pot obtine documentatia de atribuire accesand adresa: www.e-licitatie.ro, anuntul de participare (sectoriale) nr. 183224/06.03.2018.
Persoana de contact: Constantin Scraba, tel. 0760.242.155, e-mail: constantin.scraba@ratph.ro,Tel. 0244.543.751 int. 111.