ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII: ASIGURARI RCA, CASCO, ASIGURARE CALATORI


Contract servicii de asigurari: RCA, CASCO, Asigurare calatori;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Cerere de oferta/Procedura simplificata - intr-o singura etapa, on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 12.03.2018, ora 15:00;

Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. 423267/22.02.2018 Relatii: tel. 0244/543751, int.122, Fax.0244/513228, e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.