ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: GAZE NATURALE


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Gaze naturale;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Procedura simplificata- intr-o singura etapa, on-line;

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 12.03.2018, ora 15:00;

Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. 423201/23. 02.2018
Relatii: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.