ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
Selectie de oferte privind achizitia de Servicii de Audit statutar al situatiilor financiare ale S.C. TCE SA Ploiesti, pentru anii 2017, 2018, 2019;

Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 27.02.2018;

Conditii participare: Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de servicii de auditare vor transmite documentele de calificare la adresa de email: mihaela.bitica@ratph.ro si vor posta in SEAP oferta financiara pana la data de 27.02.2018.

Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.