ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII DE REPARAT ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU TROLEIBUZE NEOPLAN N6121Natura serviciului ce se va achizitiona: "Servicii de reparat echipamente electrice pentru troilebuzele NEOPLAN N6121";
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Cerere de oferta/Procedura simplificata;
Data limita pentru depunerea ofertelor: 30.01.2018, ora 15:00 in SEAP;
Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.
Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. 421157/15.01.2018
Relatii: tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail:mihaela .bitica@ratph.ro.