ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: GAZE NATURALE

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Gaze naturale

Procedura aplicata pentru contractului: Procedura simplificata.

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 05.01.2017, ora 15:00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine docuimentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr.420053, ora 16.25.
Rel: Tel:0244-543.751, int.111, 0244-543.001; Fax:0244/513.228, veronica.lungu@ratph.ro.