ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: ENERGIE ELECTRICA


ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE: ENERGIE ELECTRICA MEDIE SI JOASA TENSIUNE

Natura achizitiei:
-ENERGIE ELECTRICA medie tensiune (MT) - 6450 MWh;
-ENERGIE ELECTRICA jaoasa tensiune (JT) - 550 MWh.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online.

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 18.01.2018, ora 16:00.
Operatorii economici interesati de a participa la licitatie, pot obtine documentatia de atribuire accesand adresa: www.e-licitatie.ro, anuntul de participare (sectoriale) nr. 181460/15.12.2017.
Persoana de contact: Constantin Scraba, tel. 0760.242.155, e-mail: constantin.scraba@ratph.ro,Tel. 0244.543.751 int. 111.