Anunt de participare cu privire la achizitia de piese electrice tramvai

Selectie de oferte privind achizitia: PIESE ELECTRICE TRAMVAI;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 05.10.2017;

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de achizitie directa vor transmite documentele de calificare la adresa de email: constantin.scraba@ratph.ro si vor posta in SEAP oferta financiara pana la data de 05.10.2017.

Informatii suplimentare:
Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la tel. 0244.543.751, int. 122; mobil 0760.244.155; e-mail: constantin.scraba@ratph.ro.