ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE PRODUSE: Anvelope 275/70R 22,5 M+S si Anvelope 295/80R 22,5 M+SNatura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Anvelope 275/70R 22,5 M+S si Anvelope 295/80R 22,5 M+S

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului:Licitatie deschisa online

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 18.08.2017, ora 16.00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare sectoriale nr. 177284/18.07.2017
Relatii: Tel. 0244 - 543.751, int. 111, 0244 - 543.001; Fax. 0244/513228, veronica.lungu@ratph.ro