ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE ULEIURI SI UNSORI

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona:Furnizare ,,Uleiuri si unsori"
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului:Cerere de oferta/procedura simplificata
Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 15.06.2017, ora 15:00

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr.406537/04.05.2017
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro