ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE ISUZU MD 22 B

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona:Piese de schimb pentru autobuze ISUZU

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului:Licitatie deschisa online

Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 08.06.2017, ora 1600

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare sectoriale nr. 175171/04.05.2017
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro