Anunt de participare pentru achizitie de produse: MOTOR ACCELERATIE

Achizitia prin selectie de oferte privind: furnizare "motor acceleratie";
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 21.04.2017;

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de furnizare vor transmite documentele de calificare la adresa de email: mihaela.bitica@ratph.ro si vor posta in SEAP oferta financiara pana la data de 21.04.2017.

Informatii suplimentare:
Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.